Разгром на Румъния >> Битката при Карапелит-Кочмар

Битката при Карапелит-Кочмар

seen
10574
facebook
Битката при Карапелит-Кочмар

Още на 3 септемри 1916 г. при Кочмар българската кавалерия на генерал Колев разгромява голяма румънска част. В деня на битката и на следващия ден продължават да се предават румънски войници, като пленетите стават над 1000. Българските загуби са 50 убити 100 ранени. Ето какво докладва славният генерал Колев:

"И днес кавалеристите, артилеристите и придадените пехотни роти от 1-а конна дивизия се помъчиха да оправдаят надеждите, които Царят и главнокомандуващият възлагат на тях. След шестчасов бой в околността на Кочмар срещу колона, идеща от Кара Пелит, съставена от четири батальона с артилерия и конница, Дивизията успя не само да спре настъплението към Курт Бунар, но и да я отхвърли назад. С един смел обход, Дивизията откъсна авангарда от един и половина батальона от главните сили, като принуди последните да отстъпят бързо, под прикритието на артилерията си, а авагардът, изолиран напълно унищожи. Полето е осеяно с оръжие и ромънски трупове. Досега са известни около 700 пленени с 9 офицера, от които един майор, и около 600 изсечени, между които 4 офицера. Нашите загуби още не са известни, но, сравнително са малко.

След  днешния успех вярата в пълната победа над врага става още по-голяма у кавалеристите, и те са готови за още по-рисковани, по-сигурно бляскави действия. Дивизията нощува в Курт Бунар и околните села."