Разгром на Румъния >> Битката при Ряхово

Битката при Ряхово

seen
4962
facebook
Битката при Ряхово

След неуспехите на румънската армия в Добруджа в началото и средата на септември, румънското командване приема план за мащабна офанзива. Планът предвижда едновременно настъпление при Кубадин с Добруджанската армия на генерал Зайончковски и десант на 3-та румънска армия при село Ряхово, между Русе и Тутракан. Крайна цел на операцията е разгромяване на българската армия и нейните съюзници и връщане на контрола на Добруджа.

На 1 октомври 3-та румънска армия в състав 58 дружини (батальона) , 66 батареи и 55 ескадрона, започва операция по форсиране на река Денав. Натоварените в лодки и шлепове части на 10-а румънска дивизия, чиято цел е да завоюват и задържат плацдарм на отсрещния бряг, въпреки поддръжката от 11 батареи се разбъркват и дебаркират не на указаните места. На критичното място са изпратени 2 роти от Русе и две опълченски дружини. Цял ден тези наши слаби части удържат румънците, но въпреки всичко през нощта на 2-и октомври мостът е построен и за почва да се прехвърля цялата армия. На 2-ри въпреки многократното си превъзходство румънците не се решават да напреднат и развият успеха си.

Австро-унгарската дунавска флотилия се активизира и започва да обстрелва и пуска мини по течението на реката с цел да го разруши. Подложени и под обстрела на българите от брега румънската армия решава да се оттегли, което се превръща в бягство. Битката завършва на 4-ти октомври с пълен неуспех за румънците, които губят над 3000 убити, ранени и пленени.