Кокошкарският поход на Румъния

seen
7708
facebook
Кокошкарски поход

Картичка от Междусъюзническата война от 1913 г. Показва същността на разбойническия ''кокошкарски'' поход на румънските войски против България по това време, довел до заграбването от Румъния на Южна Добруджа и поражението на България ''без да бъде бита'' във войната.