ВМОРО >> Илинденско въстание >> Войводата Атанас Бабата

Войводата Атанас Бабата

seen
5327
facebook
Войводата Атанас Бабата

Атанас Иванов Димитров, наречен ''Бабата'' и Пазарджиклията, е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Атанас Бабата е роден в пазарджишкото село Синитево в семейството на учител. Рано остава сирак и става шивач, като работи като калфа в Пазарджик, а по-късно - в София. В София постъпва в Унтерофицерското училище и през 1897 г. става член на ВМОРО. Наречен е Бабата заради едрото му телосложение и голямата му глава. Атанас Бабата заедно с Марко Лерински, Христо Чернопеев и Михаил Апостолов Попето, е сред първите военни инструктори, изпратени в Македония от Гоце Делчев. През 1897г. Атанас Бабата постъпва в четата на Антон Бозуков и заедно с четите на Гоце Делчев и Кочо Муструка обикалят Драмско и Серско.В началото на 1901 г. Атанас Бабата е помощник - войвода в тиквешката чета на Петър Юруков, а по-късно същата година става самостоятелен войвода. Участва в аферата ''Мис Стоун'' заедно с Христо Чернопеев, Яне Сандански, Сава Михайлов, Кръстьо Асенов и Андон Кьосето.

По време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903г. четата на Атанас Бабата действа в Кратовско, където води няколко тежки сражения с многохилядна турска войска. След въстанието Атанас Бабата заминава за кратко в София, а на 5 декември 1903 г. отново навлиза в Кратовско с чета от 13 души.

В Кратовско основният проблем пред Атанас Бабата е засилената след въстанието сръбска пропаганда. След предателство от сърбомани на 11 юли 1904 г. четите на Атанас Бабата, Славейко Арсов и Стоян Донски са обградени при светиниколското село Горно Гюгянци. След 6- часово сражение, в което турците използват артилерия и кавалерия, четите успяват да пробият кордона и да се измъкнат, като загиват 20 четника и войводата Донски, а раненият войвода Славейко Арсов се самоубива. След сражението кратовската чета на Атанас Бабата извършва клане в Кокошине като наказва със смърт шпионите.
На 13 декември 1904 г. кратовската чета на ВМОРО под командването на Атанас Бабата изненадва и разбива в Шопско Рудари сръбската чета на Йован Довезенски. Осем сръбски четници загиват и четата се пръска. На другия ден войводата Боби Стойчев унищожава изцяло в манастира край Беляковци откъснала се група от четата на Довезенски.

На конгреса на Скопския революционен район, провел се на 2 януари 1905 г. над село Кнежево, Бабата е избран за член на окръжното ръководство на Скопски район заедно с Даме Груев, Ефрем Чучков, Кръстьо Българията и Мише Развигоров.

На 25 юни 1905 г. четата на Атанас Бабата попада на потеря между селата Куклица и Пендак. Четата от 21 души заема връх Видин, който е обсаден от няколкохилядна турска войска и башибозук. От Куманово пристигат и два ескадрона османска кавалерия, а по-късно и планинска артилерия, която започва да обстрелва върха. След приключване на мунициите четниците чупят пушките си, унищожават архива и се самовзривяват. Последен възпламенява своята бомба войводата. Така на връх Видин Атанас Бабата загива геройски на 25 юни 1905г.

Деецът на ВМОРО Стефан Аврамов пише за Атанас Бабата:
''Бабата беше една от крупните фигури на освободителното движение. И каква вяра имаха в него Гоце, а след това и Даме! Със своята неизчерпаема енергия и свеж дух той будеше от вековен сън поробената рая и ѝ вдъхваше животворен ентусиазъм за борба и вяра в започнатото освободително движение... Неговата челичена структура, добрият му дух и творческа енергия не му даваха покой. Той не познаваше що е умора. Неговата смелост и решителност са редки в историята на македоно-одринското освободително движение.''