Възраждането >> Знамето на четата на Филип Тотю

Знамето на четата на Филип Тотю

seen
8457
facebook
Знамето на четата на Филип Тотю

Знамето на четата на Филип Тотю от 1867г.

Първото четническо трицветно знаме в българската история е знамето на четата на Филип Тотю от 1867г.
Знамето е изработено от единичен копринен плат с 3 ивици, разположени хоризонтално, с цветове: червен, бял и зелен, а в средата с боя е изрисуван изправен на дясно коронован лъв в щит с корона, отдясно наляво са изобразени военни символи - брадви, стрели, ножове, боздугани и копия, и надписи, изписани с боя: ''Свобода или смъртъ'', ''войвода Ф. Тотю''.

Четниците полагат клетва пред него и преминават р. Дунав при гр. Свищов на 15 май 1867г. Четата води сражения с турски части при село Върбовка. По време на Сръбско-турската война през юни 1876 г. знамето отново се развява. Филип Тотю предвожда доброволци от Кладово до българска територия.