Създаване на българската екзархия 1870

Антим I
Пръв екзарх на новоучредената Българска екзархия, а след Освобождението ръководи и Учредителното събрание и Първото Велико народно събрание на Българи...
seen3489
Страници
[1]