Битки >> Боят при връх св. Костадин

Боят при връх св. Костадин. Освобождението на Неврокоп.

seen
7917
facebook
Боят при връх св. Костадин

За освобождението на Неврокоп важен е боят на вр. Костадин, в землището на село Сатовча.
В Сатовча на 13-14.X.1912г. от Драма пристига един турски табор, който трябва да пресрещне настъпващите към Неврокоп български войски от 9-ти Пловдивски полк. Следобед на 15.X.1912г. разузнаването донася, че на вр. Костадин и околните височини има окопал се аскер и башибозук. Започва ожестчоен бой. Противникът яростно се мъчи да задържи позициите си. Настъпва мрак, а позицията още не е завзета.

Тогава командирът на 4-та дружина на 9-ти Пловдивски полк майор Никола Топалов, отива на десния фланг, за да насърчи войниците и да ускори завземането на върха. Там сражаващите се български части са на стотина крачки от противниковата позиция и са обстрелвани от ожесточен огън. Преценявайки положенеито, майор Н. Топалов изважда сабята си, излиза пред веригата и с мощен вик "Напред, на нож!"и "Ура" повежда войниците в атака. Войниците се втурват след командира си и с няколко скока влизат в позициите на противника. Схватката е кратка. Унищожени са останалите в окопите турски войниците, а другите се разбягват, изоставяйки на бойното поле оръжие, ранени и убити.

В този бой загиват
1. Майор Никола Лазаров Топалов;
2. Подофицер Делчо Червенаков от гр. Клисура
3. Редник Благой Саев от с. Царимир,
4. Редник Петко Анакиев (незнайно откъде),
5. Редник Иван Шишков от с. Бабек,
6. Редник Тодор Хаджийски от Ново село.

Всички убити са погребани в същия ден на вр. Костадин, наречен вече "Майоров гроб".
В края на 30-те години на XX век, по инициатива на кмета на Сатовча Паскалев, в центъра на селото е предложено да бъде издигнат паметник на загиналите през Балканскитевойни и Първата световна война. Костите на загиналите от връх Костадин (Майоров гроб) са погребани под знамената в центъра на селото. Победата на вр. Костадин е решаваща за освобождението на гр. Неврокоп.