Песни >> Песен за Гоце Делчев

Песен за Гоце Делчев

seen
3966
facebook
Песен за Гоце Делчев

Още ли бродиш, Делчев войвода.
Още ли бродиш, денем и нощем.
От Вардар, Струма; Места, Марица.
От Шар планина, та чак до Странджа. (x2)

Припев: (x2) Бориди, броди Гоце Делчев и деня нощя,
пей-събуждай, пей събуждай-робската земя.

Кой ли ти даде сила и воля,
ти да надвиваш всека неволя.
Няма ли, Гоце, за теб умора.
Не те ли чака лижбе на двора. (x2)

Припев: (x2) Бориди, броди Гоце Делчев и деня нощя,
пей-събуждай, пей събуждай-робската земя.

И днес те виждам, виждам и чувам,
смело дакрачиш, сладко да пееш.
Извисил снага над планините,
все тъй забързан, все тъй юначен. (x2)

Припев: (x2) Бориди, броди Гоце Делчев и деня нощя,
пей-събуждай, пей събуждай-робската земя.