Песни >> Беломорие

Беломорие

seen
7407
facebook
Беломорие

Беломорие

Беломорие рана си за нас кървяща
мъка и любов, болка и тъга,
че децата ни пораснаха
без твоя полъх,
а бащите ни оставиха костите си в теб.

Беломорие ех трагедия чавешка,
брат, сестра и син, ти ги раздели,
тръгнали с теб в сърцата си
мирен дом да търсят
стиснали в длан съдбата си,ти ги разпиля.

Беломорие болката не ще отмине,
нашите синове пътя ще открият,
ще намерят своите корени и води зелени,
ще положат с почит мощите на предците си.