Разгром на Румъния >> Стихотворения >> Идат българите! Колят!

Идат българите! Колят!

seen
36532
facebook
Идат българите! Колят!

Румъния се включва във войната,
взема на Антантата страната,
за похода от 13-та си мечтаят,
в гръб българите да ударят.

Ситуацията е вече променена,
от България Трета армия е отделена,
докато власите си дремят в мъглата,
сто хиляди лъва втурват се в атака.

Тутраканската крепост е плътно обкръжена
и първата линия бързо разгромена,
един румънец полужив от боя
продума:" Идат българите! Колят!"

Власите от страх умират
и на тълпи към Дунава напират,
давят се, но що да сторят,
идат българите, колят!

Край Добрич ситуацията е страшна,
добре, че идва конницата бясна,
сърби, руси и румънци как да се борят,
идат българите, колят!

Мамалигарите са в паника ужасна,
цяла Добруджа им се вижда тясна,
на Исус или Алаха да се молят,
идат българите, колят!

Срещу Букурещ атака се провежда,
на нож отново се нарежда,
предателите от 13-та де ще ходят,
идат българите, колят!