Стихотворения >> Спете юнаци

Спете юнаци

seen
6703
facebook
Спете юнаци

Спете юнаци

Спете юнаци от полкове славни,
във вихрени битки, нямахте равни,
с победи гръмовни вървяхте напред,
а врагът бягаше от страх обзет.

Разбихте чуждите,
ала кой ще ви брани от "своите",
комунистите ...
унищожиха ви вече гробовете.

И в съня си стряскате безродните псета,
къде ви не криха по разни мазета,
да изтрият спомена гориха архивите,
за нас мъртви са те, а вие сте живите!