Априлско въстание >> Васил Петлешков

Васил Петлешков

seen
4947
facebook
Васил Петлешков
Роден е на 14 януари 1845 г. в Брацигово. Фамилията му произхожда от костурските села Орешец, Слимница и Омотско в Егейска Македония. Той израства в Брацигово, работи като аптекар. Занимава се с търговия и същевременно е активен участник в обществения живот на града.
 
През 1873г. В. Петлешков завършва в Цариград ''стодневни“ курсове за аптекар. Под негово ръководство през 1874 г. е създадено читалище ”Тръндафил”, на което той е председател.
 
В началото на 1876 г. е избран за председател на местния революционен комитет, основан от Георги Бенковски. Началото на Априлското въстание заварва В. Петлешков в Панагюрище, но той веднага се връща в Брацигово, за да организира въстанието там и в околните села. Тук се изгражда укрепене въстанически лагер, който успява да държи дълго време атаките на башибозуците. Брацигово е най-дълго съпротивлявалото се българско селище по време на въстанието. Заслугата за това е на ръководителя на въстанието Васил Петлешков.
 
При потушаване на въстанието той жертва своя живот, за да спаси родния си град от унищожение и клане. Местни чорбаджии предават В. Петлешков на турците след разгрома на въстанието. Жестоко е измъчван, като е разпитван и горен между три огъня. Негови са думите ''Сам съм, други няма!"
 
Васил Петлешвков умира на 8 май 1876г. в покрайнините на Брацигово, на път за разпит в Пловдив.