Разгром на Сърбия >> Битката при Враня

Битката при Враня 1915

seen
4278
facebook
Битката при Враня

Битката при Враня се състои на 3-4 октомври 1915 г. На четвъртия ден от войната срещу Сърбия през 1915 г. българските войски освобождават с бой стария български град Враня, окупиран от Сърбия през 1878 г.

Заслугата за успеха е на 29-ти пехотен Ямболски полк, командван от полковник Лазар Лазаров, който получава самостоятелна задача да заеме града и гарата на Враня и да прекъсне съобщенията на Сърбия с Македония по р. Морава по линията Ниш - Скопие.

Формиран е отряд в състав от 29-и Ямболски полк, подсилен с планинско отделение, 2 конни ескадрона, 1 конно-пионерен взвод и пионерна полурота. Настъплението на отряда на сръбска територия започва на 1. X.1915г. след вдигане на мъглата към 3.00ч. сл. обед. Главната посока на настъпление е по билото на границата към вр. Патарица. На около 3 км. в сръбска територия авангардът на полка е посрещнат от две сръбски роти. Авангардът се разгръща в боен ред. Артилерията заема позиция и открива огън по сръбските части, които са разпръснати.

На 2.X.1915г. настъплението на ямболци продължава въпреки лошото време. Този ден пада дълбок сняг по върховете. От снега пътищата са покрити, а ориентировката трудна. На 3. X.1915г. с бой е превзета жп гарата на Враня.

На следващия ден е кулминацията на боевете за Враня.
На 4.X.1915г. в 7ч. командирът на бригадата насочва частите през двата моста на р. Българска Морава за атака на града по следния начин:
- 3-та дружина - през моста при гара Враня, в посока на казармата - болницата, за да обхване северозападната покрайнина на града;
- 4-та дружина с 2 картечници - през моста при с. Златокоп и през лозята, за да обхване града откъм югозападната покрайнина;
- 2-ра дружина с 2 картечници, полкова поддръжка, зад 4-та дружина;
2-те планински батареи - след като 4-та дружина овладее моста трябва да излязат на позиция на левия бряг на р. Българска Морава.

В 8ч. предните части на ямболския полк минават мостовете и настъпват стремително. Посрещнати са с пушечен огън от сърбите от покрайнината на града. Една сръбска батарея открива огън. Веригите обаче настъпват и също откриват огън. След улични боеве сърбите са разгромени. Сръбските части започват да отстъпват.

За прочистването на града са изпратени по два взвода от 3-та и 4-та дружина - 3-та дружина от североизточната покрайнина до камбанарията в центъра на града, а 4-та дружина - останалата част на Враня.

В 10ч. частите на 29-ти Ямболски полк тържествено влизат в град Враня. Взети са големи трофеи. Овладени са 56 вагона, от които 30 пълни, 3 болници със складовете им, 2 млн. берданови патрона, държавния тютюнев склад за около 1 млн. лева, много брашно и др. ценности.
Комендант на Враня става командирът на 4-та ямболска дружина майор Дренски. 13-та рота от 29-ти Ямболски полк е назначена за гарнизон. Тя поема пазенето на вътрешния ред. Дружините се събират при шосето между гарата и града с фронт на север. 3-та дружина заема службата на предните постове при с. Мечковец, по рида за Сухи дол - с. Сухи - дол и мост на жп линия. Една рота взема входа на теснината на Вранянската река. 1 взвод от 4-та дружина поема охраната на гарата. Пионерният взвод заема моста при с. Златокоп.

Освобождението на град Враня на 4. X.1915г. е значим успех, първи за Ямболския полк в световната война. Прекъснато е съобщенията на сръбските войски с Македония. Овладян е важна комуникация по р. Морава и е освободено старо българско селище, което веднага е присъединено към пределите на България.