Песни >> Българе глава дигнали

Българе глава дигнали

seen
4157
facebook

Невероятната песен изпълнена от Сава Попсаво - Българе глава дигнали.

Българе глава дигнали,
българе и комиткето
със царет бой да се биет,
царството да си преднимат.
Бре де ги чули,разбрали ,
пустите гърци проклети,
тийе мазмъта писали,
и я на царет спродили:
-Царю ле, цар Мурадю ле,
царю ле, еми чул ли си,
Царю ле,еми разбрали ли,
българе глава дигнали.
Българе глава дигнали
българе и комиткето
със тебе бой да се биет
със тебе золум да правет.
Царет ми нищо не рече
В Стамбул си тилал повика:
Събирайте се манавье и голи боси цигане/2/
българе глава дигнали
българе и комиткето.