Песни >> ВМОРО >> Мануш войвода

Мануш войвода

seen
6706
facebook
Мануш войвода

Мануш Георгиев или както е останал в паметта на хората Мануш войвода е роден на 10 август  1881 г. в село Турново, Струмишко. Учи в българските училища в Струмица и Сяр и още като ученик е посветен в делата на ВМОРО. По-късно учителства в няколко села в струмишко.

През 1903 г. се присъединява към четата на Христо Чернопеев. От 1904 г. е назначен за околийски войвода на Петричката революционна околия. Участва като делегат на Струмишкия революционен окръг на конгреса на ВМОРО в Рилския манастир през 1905 г.

На 6 февруари 1908 г. е насрочена нелегална конференция в близкото до Петрич село Долна Рибарица, където присъства Мануш и още войводи и дейци на ВМОРО. След предателство са обградени от многоброен аскер и башибозук. Първоначално успяват да се измъкнат, но после са отново са открити и обкръжени в местността Трънката и след 10 часова битка загиват Мануш войвода и още 23-ма четници. Събитието остава в историята като Петричката епопея.