Мобилизация >> Прощаване при мобилизацията

Прощаване при мобилизацията за войната с Османската империя

seen
4316
facebook
Прощаване при мобилизацията

Майки изпращат синовете си на фронта през Балканската война, 1912г.

''Аз видях шестдесетгодишни старци, дошли при военните власти с воловете си и с възрастните мъже от семейството си, да искат – не да молят, а настоятелно да искат, щото и те, старците, да бъдат зачислени в обозите, воловете им да бъдат взети, а синовете им, внуците им да бъдат веднага изпратени на границата.

Аз видях и жени – майки и съпруги, които да изпращат своите синове и мъже с твърдостта и спокойствието на древните римлянки. Аз видях сцени на невероятен подем и на почти епични самоотричания и самопожертвувания.''-
Т. Олгенин за мобилизацията на Българската армия през Балканската война през септември 1912г.