Мобилизация

Наръчник на 12-а сборна дивизия
В периода на Войните за национално обединение Българската армия достига върха на военното изкуство и е най-добрата армия в света за своето време. ...
seen7657
Прощаване при мобилизацията
Майки изпращат синовете си на фронта през Балканската война, 1912г. ''Аз видях шестдесетгодишни старци, дошли при военните власти с воловете си и с въ...
seen4315
Разгром на Османската империя
Стихотворение описващо ентусиазма на българския народ при обявяване на Балканската война от 1912 г. Началото на славните победи на българската армия....
seen6799
Страници
[1]