ВМОК

Антон Шипков
Войводата и български офицер с чин майор Антон Шипков е от Казанлък, загинал от раните си получени в битки с гърците през Междусъюзническата война. ...
seen4119
Генерал-майор Иван Цончев
Генерал Иван Цончев е роден на 19 август 1859 г. в Дряново. Той е български опълченец, офицер, герой от Сръбско-българската война от 1885г., рево...
seen4152
Марко Секулички
Войводата заедно с брат си стават хайдути и действат в Кумановско и Велешко от 1870-1876 г. Участва като доброволец в Сръбско-българската война, включ...
seen4299
Страници
[1]