Битки >> Битката при Мерхамли

Битката при Мерхамли

seen
4073
facebook
Битката при Мерхамли

При село Мерхамлъ на 14 ноември 1912 г. Кърджалийският отряд на ген. Никола Генев и Сборната конна бригада на полк. Александър Танев пленяват турския корпус на Мехмед Явер паша с целия му щаб и 11 000 души турски войници.

С капитулацията при Мерхамли Османската империя губи окончателно Западна Тракия, а българските позиции по долното течение на Марица и на подстъпите към Цариград се стабилизират.

С победата си Сборната конна бригада и Кърджалийският отряд осигуряват тила на 2-ра армия, която обсажда Одрин, и улесняват снабдяването на 1-ва и 3-та армия край Чаталджа.