Полковник Пано Маринов

seen
3678
facebook
Полковник Пано Маринов

Под неговото умело командване през април и май 1917г. на Дойранската позиция в Македония троянци разгромяват елитните английски дивизии в отчаяните им напъни за пробив. Победата е внушителна. Загубите на противника, който атакува с две свои дивизии - 22-ра и 26-та, са големи.

След пехотната атака на 24-25 април 1917г. войниците от полка погребват 15 английски офицери и 693 войници. Загубите на полка при тази пехотна атака са 17 офицери, вкл. 7 убити, 10 ранени, и 567 войници, от които 151 убити, 404 ранени и 12 изчезнали.

При повторната пролетна английска атака на 8 и 9 май 1917г. противникът е отново разгромен с още по-големи загуби. Само пред позицията и в окопите и около тях по телените мрежи са намерени трупове на 5 английски офицери и 1556 войници. Така от 24 април до 9 май 1917г. троянци погребват всичко 2269 храбри английски войници и 20 офицери. Освен 12 пленници троянци вземат и огромно количество трофеи. Общите загуби на полка в боевете на 8 и 9 май 1917г. са нищожни в сранение с английските - 20 офицери и 480 войници, от които убитите са 7 офицери и 352 войници.

През пролетта на 1917г. Дойранската позиция остава българска, а англичаните са толкова силно засегнати, че цели 16 месеца не могат да организират ново настъпление.

През септември 1918г. 34-ти Троянски полк отново под негово командване участва в отразяването на английските атаки на Дойран. В боевете от 16 до 19 септември 1918г., действайки в дивизионна поддръжка, 34-ти пехотен полк губи 130 души - 45 убити и 85 ранени.

Полковник Пано Маринов кой знае защо винаги оставя в сянката на другите бележи български военначалници, участвали в кръвопролитните боеве на Дойран през периода август 1916 - септември 1918г. За него обаче още през 1917г. англичаните говорят с респект и възхищение. Не случайно днес военни реликви със знак "34-и" (номера на полка) заемат почетно място в Британския музей в Лондон.