Стихотворения >> Какво са

Какво са...

seen
6206
facebook
Какво са

Какво са..

- Какво са, о татко, в небето звездите,
що греят тъй дивно на модрия свод?
- На мъртвите те са, о сине, очите -
на всички, умрели за своя народ.

- Какво са, о татко, в полето цветята,
що никнат тъй нежно под летния зной?
- На мъртвите те са, о сине, сърцата -
на всички, които умират във бой.

- Зефирите, татко, какво са - лъките,
що лъхват тъй чудно и милват весден?
- На мъртвите те са, о сине, душите -
Бродящи да найдат дома си рожден.

- А слънцето, татко, какво е тогава,
туй слънце, що грее над родния кът?
- То сине невръстен, онази е слава,
що всеки безсмъртен оставя след смърт...

Иван Йончев