Действия срещу Гърция >> Гръцки патрони

Гръцки патрони от Междусъюзническата война

seen
6429
facebook
Гръцки патрони

Гръцки патрони от Междусъюзническата война от лятото на 1913г.
Куршумите са подрязани, за да предизвикват по-тежки и опасни наранявания във войната на Гърция против българската армия и българите в Егейска Македония при прилагания от гръцката войска по заповед на крал Константин геноцид спрямо тях. Илюстрацията за това нарушение на международните правила при война е от доклада на международна комисия за Балканските войни - Карнегиева анкета от 1914г.