Дойран

seen
8758
facebook
Дойран

Дойран

-Четири години славни битки водим,
четири държави срещу цял свят се борим,
сърби, румъни и руси са вече победени,
англичани, французи и гърци пред нас са подредени.

Друго няма, победа или смърт,
да извадим саби за последен път,
новите си дрехи всеки да облича
и повече врагове ако може да посича.

Тъй рече генералът на своите дружини,
щом трябва ще преместят планини,
враг в България няма да стъпи,
независимо с какви сили ще настъпи.

Триста хиляди снаряда изстрелват срещу тях,
но те не усещат никакъв страх,
в бункери дълбоки всички се укриват
и наши войници тогава не загиват.

След канонадата враговете спокойни,
тръгват във вериги безбройни,
всички са избити мислят си наум
и атакуват като вдигат шум.

Лъвовете тихо горе ги очакват
и по-късно с картечници захапват,
бомби, екот, куршуми, свистеж
шест вражи дивизии изчезнаха днес.

Френската слава повехна тогава,
английската армия почест ни дава,
гръцкото командване и то страх издава,
долу знамената Вазов минава!