Разгром на Румъния >> Битката при Кубадин

Битката при Кубадин

seen
9726
facebook
Битката при Кубадин

Битката при Кубадин се провежда в периода 19-21 октомври 1916 г. Това е настъпателна операция на 3-та Българска армия и съюзните германо-турски войски срещу румънските войски, сърбохърватската доброволческа дивизия и Руския корпус на генерал Андрей Зайончковски в Добруджа. 

Кубадинската линия е отбранявана от 5 ръмънски пехотни дивизии, 1 конна бригада, Сърбо-хърватската доброволческа дивизия, 61-ва и 115-та пехотни руски дивизии и 3-а конна руска дивизия - общо 105 000 души.

Срещу тях е 3-та българска армия - 71 000 души, която в началото на октомври е подсилена от 217-а германска дивизия и 6-ти турски корпус.

Операцията започва на 19 октомври 1916г. Проведена е силна артилерийска подготовка по целия фронт. През този ден българите не постигат решителен превес над противника. На следващия ден атаките на българите се засилват, но противникът отстоява позициите си.

На 21 октомври е кулминацията на боя. Бойците от 4-та Преславска дивизия с атака ''на нож'' успява да завладее окопите на противника, където са руските части. Руските части са разбити след яростни атаки на преславци. Конната дивизия и и деснофланговите ни части овладяват Мулчова, вклиняват се в тил и фланг на противника и го принуждават да отстъпи от позицията си при Топрахисар.

През следващите 7 дни противникът е преследван към делтата на р. Дунав, където преминава в отбрана. Северна Добруджа е освободена!