Песни >> Ден денувам

Ден денувам (Мера според мера)

seen
17105
facebook
Ден денувам

Ден денувам - кътища потайни
нощ нощувам - пътища незнайни
няма тато, нито мама -
тато да ругае,
мама да ридае...

Леле моя
ти Пирин планино!
Море черно
цариградско вино.

С враг врагувам - мяра според мяра,
с благ благувам - вяра зарад вяра
нямам братец, ни сестрица -
братец да ме хвали,
а сестра да жали...

Леле моя
сабя халосия!
Море люта
одринска ракия.

Бог богува - нека си богува,
цар царува - века ли царува?
Нямам либе, първа обич -
мене да очаква
и да ме оплаква...

Леле моя
пушка огнебойка!
Море тънка
солунска девойка.