Априлско въстание >> Иван Арабаджията

Иван Арабаджията

seen
3369
facebook
Иван Арабаджията

Иван Атанасов (Танов) Арабаджията е български революционер, един от най-преданите съратници на Васил Левски. Пратеник на събранието в Оборище, участник в Априлското въстание от 1876г.

Иван Арабаджията е роден в село Каратопрак (дн. Черноземен), Пловдивско. По-малък брат е на революционера Петър Арабаджията. След 1865 г. се заселва в село Царацово, Област Пловдив, където живее дълги години работейки като арабаджия (коларо-железар).

Революционната си дейност започва като близък сподвижник на Васил Левски, когото укрива в собствения си дом и придружава при изграждането на революционни комитети на ВРО. Заедно с това е от ключовите фигури на БРЦК в Пловдивско. Изпълнява отговорни задачи. Гибелта на Левски не сломява революционния му дух и той продължава да служи на революционното дело.

Дейно участва в подготовката на Априлското въстание (1876). В качеството си на представител на революционния комитет в село Царацово присъства на събранието в Оборище. След избухването на въстанието организира чета в селото, но е заловен.

В продължение на няколко месеца е подложен на нечовешки изтезания и след това освободен.
Ползва се с авторитет след Освобождението. Взема участие в Съединението на Княжество България с Източна Румелия като предводител на малка чета. За огромната си родолюбива и революционна дейност е избиран за народен представител в IV- то, V-то и VI- то Обикновено Народно събрание. Умира на 13 февруари 1901г. в Пловдив.