Противници >> Разгром на Румъния >> 1-ва сръбска доброволческа дивизия

1-ва сръбска доброволческа дивизия

seen
3977
facebook
1-ва сръбска доброволческа дивизия

1-ва сръбска доброволческа дивизия възниква през 1916 г. на руска територия. Това е новосформирана дивизия от бивши военнопленници от австро-унгарската армия основно сърби, взети в плен от руската армия на Източния фронт. Създадена е на територията на Одеския военен окръг. Първоначално идеята е да подпомогне Сърбия, притисната от Централните сили (България, Германия и Австро-Унгария) и разгромена от тях за около два месеца в края на 1915 г.

През 1916 г. тази дивизия влиза в състава на 47-и руски корпус на генерал Андрей Зайончковски, който в изпълнение на клаузите на руско-румънския съюз напада България в Добруджа. 1-ва сръбска доброволческа дивизия се сражава срещу частите на 3-та българска армия в Добруджа, където до края на 1916г. е разгромена заедно с руските и румънските й съюзници.

Сръбските доброволци с численост над 18 000 души се сражават срещу 3-та българска армия в Добруджа почти два месеца до октомври 1916 г. Участват в бопевете при Добрич и при Кубадин, където понасят тежки загуби. Според руски и сръбски данни дивизията губи 80 от личния си състав в Добруджа. Остатъците от нея са изтеглени в тил за почивка. По-късно някои от оцелелите бойци от тази дивизия са изпратени по море в Македония, където влизат в т. нар. Югославянска дивизия на сръбската армия, сражвала се срещу Българската армия до края на Първата световна война, в това число при пробива на Добро поле в септември 1918 г.