ВМОРО >> Войводата Георги Мучитанов

Войводата Георги Мучитанов

seen
3922
facebook
Войводата Георги Мучитанов

Георги Мучитанов или Мучитано, известен като Касапчето или Влашето (на арумънски: Ioryi Mucitano), е български революционер от влашки произход, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Георги Мучитанов е роден през 1882 г. в Крушево и по народност е влах. Завършва IV клас в румънското учи­лище в София, където организира армънски комитет за въоръжена борба в Македония. По време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. е в четата на Гьорче Петров. След въстанието става самостоятелен войвода и дълги години води чета на ВМОРО в Берско, Негушко и Ениджевардарско. През 1906 г. по каналите на ВМОРО влиза в Македония с чета съставена от власи: Косту Дабижа, Таки Динчя и Наум Петрушевски от Крушево, Унчю Дамаш и Георги (Йори) Гаки Доду от Гопеш, и Наки Кузман от Маловища. В Паяк планина предава ръководството на четата на Михаил Хандури от Ливада.

През лятото на 1907 г. той или Георги Касапчето от Месимер заедно с Иван Мухтара и Михаил Хандури се среща с Телос Агапинос и Антонис Мингас, които се опитват да ги привлекат на гръцка страна и да развалят българо-влашкия съюз в Ениджевардарско. Андартите са пленени и обесени няколко дни по-късно.

След Младотурската революция от юли 1908 г. Георги Мучитанов, Алексо Стефанови Трайко Краля се заемат да въстановят активността на ВМОРО в Битолско. Георги Касапчето и Васил Пуфката убиват през 1909 г. Йово Йованович, бивш деец на ВМОРО, поставил се в услуга на турската власт. През 1910 г. Г. Мучитанов участва в дейността на Българската народна македоно-одринска революционна организация.

Героги Мучитанов загива на 2 август 1911 г. заедно с войводите Апостол Петков и Васил Пуфката край село Крушари, Ениджевардарско.